Reklamacje, rękojmie, umowy podczas budowy i remontu domu
opis produktu dane szczegółowe

Jak chronić swoje interesy przy zakupie materiałów i zlecaniu usług remontowo-budowlanych? Kiedy kupujemy materiały budowlane lub dom, możemy wykryć jakieś wady. Mamy wówczas prawo do zgłoszenia roszczeń w ramach gwarancji lub rękojmi. Tak samo na podstawie umowy z wykonawcą w razie problemów możemy dochodzić odszkodowania. Warto znać wszystkie dostępne sposoby ochrony własnych interesów. Z poradnika dowiesz się:

  • jakie działania podjąć w razie wykrycia wady
  • jak złożyć reklamację - czego możemy żądać w ramach rękojmi
  • co daje gwarancja
  • co zapisać w umowie z wykonawcą

opis produktu dane szczegółowe

Format: PDF    
Liczba stron: 16
Poradnik przygotowali eksperci miesięcznika Murator