Leczenie za granicą
opis produktu dane szczegółowe

Każdy Polak, który ma prawo do opieki medycznej finansowanej ze środków publicznych w Polsce, może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie unijnym oraz w krajach należących do EFTA. Piszemy, jak to uzyskać. Z poradnika dowiesz się:

  • jakie świadczenia zdrowotne przysługują Polakom mieszkającym lub przebywającym za granicą
  • jakie dokumenty są niezbędne, aby móc skorzystać z tych świadczeń
  • jak uzyskać zgodę na planowe leczenie za granicą
  • jak ubiegać o zwrot kosztów leczenia za granicą
  • co należy zrobić, by sprowadzić lek z zagranicy

opis produktu dane szczegółowe

Format: PDF    Liczba stron: 6

Poradnik: kto może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie Unii Europejskiej i na jakich zasadach