Obiekty Rolnicze 2021/22
opis produktu dane szczegółowe

Publikacja w całości poświęcona budownictwu rolniczemu i nowoczesnym maszynom stosowanym w rolnictwie, skierowany do: projektantów i wykonawców branżowych oraz rolników zainteresowanych budową lub modernizacją budynków inwentarskich i gospodarczych.

Z publikacji dowiesz się o:

  • założeniach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021–2027,
  • finansowaniu maszyn rolniczych poprzez leasing,
  • cyfrowej rewolucji w produkcji rolniczej – Rolnictwie 4.0,
  • konstrukcji hal stalowych stosowanych jako przechowalnie płodów rolnych,
  • instalacjach fotowoltaicznych montowanych w gospodarstwach rolnych,
  • wentylacji w budynkach inwentarskich.

opis produktu dane szczegółowe

Format: PDF